Convocatie ALV SZVB 22 maart 2017

Geachte leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op de door de SZVB uitgeschreven Algemene Leden Vergadering op woensdag 22 maart 2017.
Locatie : Lalla Rookh gebouw aan de Lalla Rookhweg 54 (gebouw II)
Tijd : 19.00 uuur
Aangehecht ontvangt u de agenda voor deze ALV.

Gezien de belangrijkheid van deze vergadering wordt u allen dringend verzocht om op tijd aanwezig te zijn.

Met sportieve groeten,
K.Raghosing
Voorzitter SZVB

Convocatie ALV SZVB 22 maart 2017