Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op de door de S.Z.V.B.
uitgeschreven Algemene Leden Vergadering.

Datum : vrijdag 29 mei 2020
Tijd : 19:00 uur
Plaats : Lalla Rookh gebouw aan de Lalla Rookhweg 54 (gebouw 2, zaal 1)

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag verificatiecommissie
6. Aanname verslag verificatiecommissie
7. Installatie nieuwe verificatiecommissie
8. Installatie verkiezingscommissie
9. Bestuursverkiezingen en uitslag
10. Installatie nieuw bestuur
11. Planning en inschrijvingen competitiejaar 2020
12. Wat ter tafel komt
13. Sluiting

Gezien de belangrijkheid van deze vergadering, wordt u allen dringend verzocht om op tijd
aanwezig te zijn.

Namens het bestuur van de Surinaamse Zaalvoetbalbond,

Ashley Fung-Loy
Secretaris Surinaamse Zaalvoetbalbond