START SZVB COMPETITIEJAAR 2018

Bijgevoegd een schrijven van het bestuur van de SZVB met enkele vooraankondigingen voor opkomend activiteiten.