Bestuur en teamleden

Bestuursleden

FUNCTIE NAAM VOORNAAM
Voorzitter Raghosing Kenneth
Ondervoorzitter Codrington Benito
Secretaris Weidum Alida
Penningmeester Johns Leo
Commissaris
competitiewezen
Habiboellah Riaz
Commissaris speciale
projecten en opleidingen
Bilkerdijk Rene
Commissaris commercie Bhailal Remy
Commissaris jeugd futsal Antonius Mike

Teamleden

FUNCTIE NAAM VOORNAAM
ICT en competitie Binda Ameet
Fotograaf Dwight Alidarso
Teams Max Breinburg
Communicatie Anouska Blanca
Futsal Academy Prishad Parmessar
Futsal Academy Furgell Pinas
Database beheerder Corestats